BLÄCK/TRYCK:
 • Rengör skrivarmunstycken:

Var vänligt följ dessa steg:

 1. Tryck en gång på Meny-knappen.

 2. Använd granskningsknapparna ▲▼ för att rulla till “Använd färgfunktioner?”. Bekräfta genom att trycka på Enter/Ja.

 3. Använd granskningsknapparna ▲▼ för att rulla till “Rengöring av skrivarmunstycken?”. Bekräfta genom att trycka på Enter/Ja.

 4. Displayen anger “Förbereder färg, vänta” medan skrivarmunstycken rengörs.

 5. När displaymeddelandet “För in kuvert eller tejpremsa” visas ska du göra det. Maskinen förbereder ett testmönster.

 6. Displayen anger “Är testmönstret ok? (linjer fullständiga)”.

 7. Om du är nöjd med resultatet bekräftar du genom att trycka på Enter/Ja. Om linjer saknas väljer du Nej. I det här fallet rengör maskinen munstyckena på nytt.

OBS! Om resultatet inte förbättras eller till och med försämras trots rengöringen är det möjligt att patronen är tom eller att skrivhuvudet är bristfälligt.

 • Rengöring av skrivarhuvudet:

Var vänligt följ dessa steg:

 1. Tryck en gång på Meny-knappen.

 2. Använd granskningsknapparna ▲▼ för att rulla till “Använd färgfunktioner?”. Bekräfta genom att trycka på Enter/Ja.

 3. Använd granskningsknapparna ▲▼ för att rulla till “Byta färgpatron?”. Bekräfta genom att trycka på Enter/Ja.

 4. Displayen anger “Installera färgpatron/Öppna kåpan, byt färg”. Maskinen avger ett ljud. När det här är klart öppnar du luckan.

 5. Tryck på den övre delen av bläckpatronens spärr (den gröna armen med en upplåsningsikon på), lyft ut bläckpatronen.

 6. Tryck ihop de två små flikarna nedtill på bläckpatronshållaren. Lyft delen/”armen” uppåt.

 7. Du kommer att se skrivhuvudet med två svarta flikar. Fatta tag i dem med tummen och pekfingret och dra skrivhuvudet mot dig.

 8. Vänd på skrivhuvudet. Du kommer att se en kopparlinje som kan vara nedsmutsad med bläck.

 9. Ta en luddfri trasa (t.ex. en mikrofiberduk) och fukta den lätt. Använd endast vatten, under inga omständigheter lösningsmedel! Dra trasan längs kopparlinjen flera gånger.

 10. Montera tillbaka alla borttagna komponenter genom att utföra processen i omvänd ordning.

 11. Displayen anger “Installera färgpatron/Öppna kåpan, byt färg”. Bekräfta genom att trycka på Enter/Ja. Därefter anger displayen “Viktigt – är färg installerad?”. Bekräfta genom att trycka på Enter/Ja. Skrivhuvudet initieras. Det här tar ca 2-3 minuter.

 12. När displaymeddelandet “För in kuvert eller tejpremsa” visas ska du göra det. Maskinen förbereder ett testmönster.

 13. Displayen anger “Är testmönstret ok? (linjer fullständiga)”.

 14. Om du är nöjd med resultatet bekräftar du genom att trycka på Enter/Ja. Om linjer saknas väljer du Nej. I det här fallet rengör maskinen munstyckena på nytt.

OBS! Om resultatet inte förbättras eller till och med försämras trots rengöringen är det möjligt att patronen är tom eller att skrivhuvudet är bristfälligt.

 • Byte av skrivhuvud:

https://azolver.se/wp-content/uploads/2019/07/DM50-Print-Head-Fitting-Instructions-Sweden.pdf

FELKODER:
 • P2B42 / P2B44 / P2B4C:

Felkoderna visas i händelse av ett tillfälligt elektroniskt problem som kan ha orsakats t.ex. av ett kuvert med fel mått eller ett felaktigt utfört patronbyte. Problemet kan även ha orsakats av ett fel på printerhuvudet, eller annat relaterat hårdvarufel.

 • DE00 till DE29:

Den här felkoden visas om din maskin har avbrutit datahämtningen, t.ex. på grund av bristfällig kommunikation.

Se kapitlet i bruksansvisningen gällande anslutningarprefixinställning och utringningshastighet.

Ansluter ni maskinen via dator och PCMC så kan ni i datorn under aktivitetsfältet vid klockan längst ned till höger hitta en ikon för programmet. Ikonen är utformad med en gul-orange pil på. Högerklicka på ikonen och välj Internet-inställningar.

Under alternativet HTTPS-protokoll kan vi ändra mellan Chunked och Non-chunked. Pröva vardera alternativ. Spara genom att trycka på OK.

Hjälper inte detta kan ni pröva att flytta över valt alternativ till HTTP-läge under Protokoll. Spara genom att trycka på OK.

Var vänlig kontakta oss om anslutningsproblemet kvarstår.

 • PBP-Problem 001 – 011:

Den här felkoden visas oftast om din maskin inte har accepterat det belopp som du vill ladda.

Kontrollera det belopp som du vill ladda och se till att du endast använder jämna hundratal. Kontakta oss om problemet kvarstår.

ANSLUTNING
  • Följande felmeddelande kan komma dyka upp i displayen på din maskin:

   1. Ingen bärvåg på linjen: 
    Detta meddelande visas när din maskin inte får uppkoppling på linjen. Exempelvis på grund av att telefonkabeln inte är korrekt ansluten, att prefixinställningen eller modemhastigheten behöver justeras.

   2. Anslutningen har brutits: 
    För felorsak, se punkt 1. Pröva med att starta om maskinen genom att koppla ur strömkabeln.

   3. Linjen upptagen: 
    Det här meddelandet kan visas om du har programmerat maskinen till att slå ett prefix som du inte behöver. Det kan även vara tvärtom.

   4. Linjen bruten: 
    Det här meddelandet visas om maskinen har stoppat anslutningen, t.ex. på grund av dålig kommunikation. Pröva att ansluta igen senare. Annars se punkt 1 för felsökning.

SPILLBRICKA FULL:
 • Vid byte av spillbricka, lägg en tidning eller annat skydd under maskinen för att förhindra färgspill.

  1. Skjut frigöringsknappen åt höger och håll den kvar i detta läge (knappen är placerad på maskinens baksida)

  2. Dra ut spillbrickan

  3. Ta fram den nya spillbrickan

  4. Lägg den gamla spillbrickan i medföljande emballage

  5. Skjut in den nya spillbrickan tills ett klickljud hörs

  6. Tryck på menytangenten

  7. Bläddra med “Pil nedåt” tills “Byt färgtank/returbehållare?” visas i teckenfönstret

  8. Tryck två gånger på Ja/Enter

  9. Tryck den fyrsiffriga koden ..57

  10. “Är ny färgtank/returtank installerad? (ja/nej)” visas i teckenfönstret

  11. Välj Ja

  12. “Ny färgtank/returtank är installerad” visas i teckenfönstret

  Maskinen är klar för användning

  Ny spillbricka beställes av service