Installation

DM50 Snabbinstallationsguide (PDF)

Anslutning

Posten kommer vanligtvis ut med nya portotabeller varje årsskifte. Då är det viktigt att ni har den senaste portotabellen nedladdad till maskinen. Uppdateringen finns i regel tillgänglig för nedladdning en vecka innan portotabellen börjar att gälla. Maskinen behöver även med jämna mellanrum ladda upp data till laddningscentret. Maskinen meddelar när detta behöver göras.

När det är dags att ansluta visar displayen ”Anslutning krävs: Anslut? Tryck enter.”. Bekräfta genom att trycka på Enter/Ja.

Obs! I början av månaden är den tid då de flesta av frankeringsmaskinerna ska uppdateras. Det här kan orsaka fördröjning vid anslutningen. Om processen tar mer än 10 minuter ska maskinen stängas av genom att koppla ur strömkabeln. Låt maskinen stå strömlös cirka 10 sekunder. Koppla in strömkabeln igen. Då startas maskinen automatiskt och återgår till displaymeddelandet ”Anslutning krävs: Anslut (Ja/Nej)”. Bekräfta genom att trycka på Enter/Ja.

 • PC Meter Connect:

Med PC Meter Connect ansluter du enkelt din DM50 frankeringsmaskin till internet via din PC.

Nu laddar du portopengar, nya portosatser, klichéer och uppgraderingar snabbt och smidigt via internet istället för genom ett analogt teleuttag. Allt sker i bakgrunden på PC’n och tar inga resurser från ditt normala arbete.

PC Meter Connect stöder även Windows 7, 64 bitars operativsystem.

Ladda ned drivrutin

PC Meter Connect drivrutin, länk till drivrutin

PCMC installationsguide, PDF

 • Smartlink:

Setup: https://setup.smartlink.pitneybowes.com/connection?locale=sv-SE

Felsökning: https://setup.smartlink.pitneybowes.com/advancedTroubleshooting

Konto
 • Aktivera/Deaktivera kontofördelning:

Med funktionen kontofördelning per avdelning kan maskinen ställas in så att det går att spåra portokostnader per person eller avdelning i organisationen (t.ex. Karl, Ulla, försäljningsavdelningen, osv.). Maskinen lagrar följande information för varje konto:

 • Ett kontonamn på upp till 14 tecken – bokstäver/siffror.

 • Ett kontonummer.

 • Totalförsändelser. Det är det totala antalet försändelser som belastat kontot sedan det nollades sist.

 • Totalsumma. Det är det totala portobeloppet som belastat kontot sedan det nollades senast.

 • PIN-kod konto (om du har valt att använda detta).

Tryck Meny.

 1. Aktivera kontofördelning – välj “Aktivera kontofördelning?”.
  Följ anmaningarna, antingen för att skapa ett konto (om det är första gången funktionen används) eller välja ett konto (se nästa sida).

  Stänga av kontofördelning – bläddra och välj “Använda kontofunktioner?”.
  Använd Visa-tangenterna
  ▲▼ för att bläddra och välj “Stänga av kontofördelning?”. Ett bekräftande meddelande visas. Tryck Enter/Ja för att fortsätta.

 2. Följ uppmaningarna för att lägga till ett konto till vid Aktivering av kontofördelning, eller tryck “Radera/Backa” för att återgå till hemdisplayen.

OBS!

 • Man kan inte dela upp portot per konto när den här funktionen är avstängd.

 • När kontofördelning är aktiverad, måste ett konto väljas innan man kan frankera.

Våg

Denna maskin har en inbyggd våg med en noggrannhet på + / – 1 gram. Maskinen ställer in rätt porto baserat på vikten och försändelseslaget.

Uppdatering av nya portotabeller sker automatiskt vid anslutning till datacentret.

OBS! Kontrollera så att ingenting ligger på vågen.

Nollställning av våg:

 1. Tryck en gång på Meny-knappen.

 2. Använd knapparna ▲▼ för att rulla till ”Nollställ vågen?”.

 3. Bekräfta genom att trycka på Enter/Ja.

 4. Vågen nollställs och bör nu visa rätt vikt.

Omstart av vågen:

 1. Vid vågproblem och då vågen fortsätter att fungera bristfälligt efter nollställning, pröva detta:

 2. Stäng av maskinen genom att koppla ur strömkabeln.

 3. Koppla från våggränssnittets kontakt/vågen under en kort period (ungefär 10 sek).

 4. Återanslut våggränssnittets kontakt, dvs. koppla in vågen till maskinen igen.

 5. Koppla in strömkabeln igen och vänta medan maskinen initieras på nytt.

Kliche
  • Hämta:

  Obs! Använd din vanliga anslutning för att hämta din logotyp.

  Var vänligt följ dessa steg:

  1. Tryck en gång på Meny-knappen.

  2. Använd granskningsknapparna ▲▼ för att rulla till “Ansluta till Pitney Bowes?”.

  3. Bekräfta genom att trycka på Enter/Ja.

  4. Följande displaymeddelanden visas i följd: “Ringer, Ansluter, Preparerar, Uppdatering krävs – Vänta”.

  5. Bekräfta genom att trycka på Enter/Ja.

  6. Följande displaymeddelanden visas i följd, exempel: “Fil 1 av 3 0 %”(procentandelarna räknas upp), “Klar, vänta”“Preparerar, vänta”“Grafik installerad”.

  7. Bekräfta genom att trycka på Enter/Ja.

  • Välja:

  Var vänligt följ dessa steg:

  1. Tryck en gång på Meny-knappen.

  2. Använd granskningsknapparna ▲▼ för att rulla till “Ändra reklamtryck?”

  3. Bekräfta genom att trycka på Enter/Ja.

  4. Använd granskningsknapparna ▲▼ för att rulla till din logotyp. Den kan vara en företagslogotyp eller returadress. Du kan även erbjudas logotyper per säsong.

  5. Bekräfta genom att trycka på Enter/Ja.

  • Spara:

  OBS! Du måste välja din logotyp innan du kan spara den. Att spara innebär att din logo/text finns sparad med i grundinställningen. Du behöver alltså inte välja den innan varje tillfälle du ska frankera.

  Var vänligt följ dessa steg:

  1. Tryck en gång på Meny-knappen.

  2. Använd granskningsknapparna ▲▼ för att rulla till “Ändra inställning”.

  3. Bekräfta genom att trycka på Enter/Ja.

  4. Använd granskningsknapparna ▲▼ för att rulla till “Programmera grundinställning/Arbetsprograminställning”. Bekräfta genom att trycka på Enter/Ja.

  5. Har du inte en grundinställning sparad sedan innan kommer displayen att ange “Aktivera grundinställning?/Sätt på arbetsprogram” (Ja/Nej). Bekräfta genom att trycka på Enter/Ja.

  6. Displayen anger “Visa lagrad grundinställning?”. Tryck på Nej.

  7. Displayen anger “Lagra nya grundinst.?”. Tryck på Ja.

  8. Displayen anger “Se över inställningar som ska lagras?”. Tryck på Nej.

  9. Displayen anger “Bekräfta: Lagra ny grundinställning/Lagra nytt arbetsprogram?”. Bekräfta genom att trycka på Enter/Ja.

  10. Display anger: “Visa ny grundinställning?”. Tryck på Nej.

  11. Displayen anger “Kvar i inställningar?”. Tryck på Nej.

  • Skriva ut testryck för kliché:

  Var vänligt följ dessa steg:

  1. Tryck en gång på Meny-knappen.

  2. Använd granskningsknapparna ▲▼ för att rulla till “Ändra frank.stämp.typ?”.

  3. Bekräfta genom att trycka på Enter/Ja.

  4. Använd granskningsknapparna ▲▼ för att rulla till “Endast reklam?”.

  5. Bekräfta genom att trycka på Enter/Ja.

  6. Displayen anger nu “RT: Enbart reklam”. Följt av reklamtrycket om ett sådant redan är valt. För in ett kuvert i maskinen om valt reklamtryck är det du vill göra test-utskrift på. Vill du ändra valt reklamtryck, tryck på Enter/Ja.

  7. Om ett reklamtryck inte är valt från början kommer detta meddelande att visas i displayen: “Välj reklamtryck, fortsätt – Tryck Enter”. Bekräfta genom att trycka på Enter/Ja.

  8. Använd granskningsknapparna ▲▼ för att rulla till reklamtrycket du vill göra en testutskrift av. Bekräfta genom att trycka på Enter/Ja. För nu in ett kuvert i maskinen för utskrift.

  9. Vill du avsluta och återgå till frankering, tryck på C-knappen.

  10. Displayen anger “Återgå till frankering?” (Ja/Nej). Bekräfta genom att trycka på Enter/Ja.

Textmeddelande
 • Skapa:

Det gör det möjligt för dig att skriva ut valfri text utöver frankeringen. Du kan skriva i en extra valfri text, avsändaradress, eller liknande. Texten hamnar till vänster om frankeringstrycket.

 1. Tryck en gång på Meny-knappen.

 2. Använd granskningsknapparna ▲▼ för att rulla till “Ändra inställning?”.

 3. Bekräfta genom att trycka på Enter/Ja.

 4. Använd granskningsknapparna ▲▼ för att rulla till “Textmeddelande-inställning”.

 5. Bekräfta genom att trycka på Enter/Ja.

 6. Använd granskningsknapparna ▲▼ för att rulla till “Skapa textmeddelande”.

 7. Bekräfta genom att trycka på Enter/Ja.

 8. Ange ett lämpligt namn/titel för ditt textmeddelande.Detta är bara titeln som kommer synas när du ska välja arbetsprogram, ej texten som hamnar i trycket.

 9. Bekräfta genom att trycka på Enter/Ja.

 10. Ange önskad text. Texten får bestå av högst 5 rader och 20 bokstäver per rad. När du vill gå till nästa rad bekräftar du genom att trycka på Enter/Ja.

 11. När du är klar med ditt textmeddelande visar displayen “Textmeddelande skapat. Skapa ett till?”. Välj Nej.

 12. Displayen visar “Kvar i inställningar? (Ja/Nej)”. Välj Nej.

 • Ändra:

Var vänligt följ dessa steg:

 1. Tryck en gång på Meny-knappen.

 2. Använd granskningsknapparna ▲▼ för att rulla till “Ändra inställning”.

 3. Bekräfta genom att trycka på Enter/Ja.

 4. Använd granskningsknapparna ▲▼ för att rulla till “Textmeddelande-inställning”.

 5. Bekräfta genom att trycka på Enter/Ja.

 6. Använd granskningsknapparna ▲▼ för att rulla till “Ändra textmeddelande”,bekräfta genom att trycka på Enter/Ja.

 7. Använd granskningsknapparna ▲▼ för att rulla till det textmeddelande du vill ändra.Bekräfta genom att trycka på Enter/Ja.

 8. Ange ett lämpligt namn/titel för ditt textmeddelande. Detta är bara titeln som kommer synas när du ska välja arbetsprogram, ej texten som hamnar i trycket.

 9. Bekräfta genom att trycka på Enter/Ja.

 10. Ange önskad text. Texten får bestå av högst 5 rader och 20 bokstäver per rad. När du vill gå till nästa rad bekräftar du genom att trycka på Enter/Ja.

 11. När du är klar med ditt textmeddelande visar displayen “Textmeddelande skapat. Skapa ett till?”. Välj Nej.

 12. Displayen visar “Kvar i inställningar? (Ja/Nej)”. Välj Nej.

 • Välja:

OBS! Du kan enbart skriva ut en extra text-fil åt gången. I en text-fil har du 5 radermed text att disponera. Utöver detta går det inte att använda flera textmeddelanden samtidigt.

Var vänligt följ dessa steg:

 1. Tryck en gång på Meny-knappen.

 2. Använd granskningsknapparna ▲▼ för att rulla till “Ändra reklamtryck?/Reklamtryck”.

 3. Bekräfta genom att trycka på Enter/Ja.

 4. Använd granskningsknapparna ▲▼ för att rulla till önskat textmeddelande. Bekräfta genom att trycka på Enter/Ja.

 5. Maskinen återgår till hemskärmen. Om du vill använda den här extra texten permanent ska du gå vidare till kapitlet Spara.

 • Spara:

OBS! Du kommer att behöva välja ditt textmeddelande innan du kan spara det.

Var vänligt följ dessa steg:

 1. Tryck en gång på Meny-knappen.

 2. Använd granskningsknapparna ▲▼ för att rulla till “Ändra inställning”.

 3. Bekräfta genom att trycka på Enter/Ja.

 4. Använd granskningsknapparna ▲▼ för att rulla till “Programmera grundinställning/Arbetsprograminställning”.Bekräfta genom att trycka på Enter/Ja.

 5. Har du inte en grundinställning sparad sedan innan kommer displayen att ange “Aktivera grundinställning?/Sätt på arbetsprogram (Ja/Nej)”. Bekräfta genom att trycka på Enter/Ja.

 6. Displayen anger “Visa lagrad grundinställning?”. Tryck på Nej.

 7. Displayen anger “Lagra nya grundinst.?”. Tryck på Ja.

 8. Displayen anger “Se över inställningar som ska lagras?”. Tryck på Nej.

 9. Displayen anger “Bekräfta: Lagra ny grundinställning/Lagra nytt arbetsprogram?”. Bekräfta genom att trycka på Enter/Ja.

 10. Display anger: “Visa ny grundinställning?”. Tryck på Nej.

 11. Displayen anger “Kvar i inställningar?”. Tryck på Nej.

BYTE AV FÄRGPATRON
 1. Tryck en gång på Meny-knappen.

 2. Använd granskningsknapparna ▲▼ för att rulla till ”Använd färgfunktioner?”.Bekräfta genom att trycka på Enter/Ja.

 3. Använd granskningsknapparna ▲▼ för att rulla till ”Byta färg-patron?”. Bekräfta genom att trycka på Enter/Ja.

 4. Displayen anger ”Installera färgpatron/Öppna kåpan, byt färg”. Maskinen avger ett ljud. När det här är klart öppnar du luckan. 

 5. Tryck på den övre delen av bläckpatronens spärr (den gröna armen med en upplåsningsikon på), lyft ut bläckpatronen och kassera den.

 6. Ta ut den nya patronen ur förpackningen och dra loss den silverfärgade skyddstejpen.

 7. Sätt i den nya patronen och tryck ned den gröna armen mot färgpatronen, tills den snäpper fast på plats. Stäng locket.

 8. Displayen anger ”Installera färgpatron/Öppna kåpan, byt färg”. Bekräfta genom att trycka på Enter/Ja. Därefter anger displayen ”Viktigt – är färg installerad?”. Bekräfta genom att trycka på Enter/Ja. Skrivhuvudet initieras. Det här tar ca 2-3 minuter.

 9. När displaymeddelandet ”För in kuvert eller tejpremsa” visas ska du göra det. Maskinen förbereder ett testmönster.

 10. Displayen anger ”Är testmönstret ok? (linjer fullständiga)”.

 11. Om du är nöjd med resultatet bekräftar du genom att trycka på Enter/Ja. Om linjer saknas väljer du Nej. I det här fallet rengör maskinen munstyckena på nytt.

OBS! Om resultatet inte förbättras eller till och med försämras trots rengöringen är det möjligt att skrivhuvudet eller patronen är bristfällig.