BLÄCK/TRYCK:
 • Rengöring av skrivarmunstycke:

Var vänligt följ dessa steg:

 1. Tryck på knappen “Meny” en gång.

 2. Använd granskningsknapparna ▲▼ för att rulla till “Avancerade funkt.”. Välj det alternativet.

 3. Välj alternativet “Underhålls Mode”.

 4. Välj alternativet “Skrivarunderhåll”.

 5. Välj därefter alternativet “Rengör”.

 6. Displayen anger “Rengör” följt av rengöringsprogram (A – D). Det sista rengöringsprogrammet D når ni genom att trycka på knappen pil nedåt . Gå igenom alla fyra rengöringsprogram. Om ni efter varje utfört rengöringsprogram får upp meddelande “Provtryck – För in uvert för att göra provtryck”, tryck på knappen Clear som sitter till vänster om siffran 0.

 7. Gå in på alternativet “Rengör” igen. Repetera processen tills ni har gått igenom samtliga rengöringsprogram A – D.

 8. Efter att ni har gått igenom samtliga rengöringsprogram kan ni föra in ett kuvert för provtryck, eller välja alternativet “Provtryck” om ni kommer tillbaka till Underhåll-menyn.

 9. Om du är nöjd med resultatet bekräftar du nu genom att trycka på den gröna Ja-knappen – Provtryck OK. Om linjer saknas väljer du Nej. I det här fallet rengör maskinen munstyckena på nytt med rengöringsprogram A.


OBS! Om resultatet inte förbättras eller till och med försämras trots rengöringen är det möjligt att patronen är tom eller att skrivhuvudet är bristfälligt.

 • Rengöring av skrivarhuvudet:

Var vänligt följ dessa steg:

 1. Öppna kåpan på ovansidan av maskinen.Den öppningsbara kåpan som sitter mellan displayen och vågen.

 2. Displayen anger “Toppkåpa öppen”. Tryck på alternativet “Byt färgpatron”.

 3. För att låsa upp färgpatronen, för det gröna låsnings-reglaget till höger. Hela låsningsarmen ska nu gå att föra i högerläge.

 4. Lyft ur färgpatronen och lägg den temporärt åt sidan.

 5. Nu kommer du att kunna se printerhuvudet framför dig. På printerhuvudet sitter två gråa reglage/knappar. Placera förslagsvis tumme och pekfinger på dessa, för dem in mot varandra. Nu bör du kunna lyfta printerhuvudet ut den skåran som den sitter i.

 6. Vänd på skrivhuvudet. Du kommer att se en kopparlinje som kan vara nedsmutsad med bläck.

 7. Ta en luddfri trasa (t.ex. en mikrofiberduk) och fukta den lätt. Använd endast vatten, under inga omständigheter lösningsmedel! Dra trasan längs kopparlinjen flera gånger.

 8. Montera tillbaka alla borttagna komponenter genom att utföra processen i omvänd ordning.

 9. Stäng kåpan. Sätt tilbaka vågen. Färdigt!

  OBS! Om resultatet gällande tryckkvalité inte förbättras kan det vara pumpstationen i maskinen som är defekt. Kontakta oss för hjälp.