Anslutning
 • Anslutning:

Posten kommer ut med nya portotabeller varje årsskifte. Då är det viktigt att ni har den senaste portotabellen nedladdad till maskinen. Uppdateringen finns i regel tillgänglig för nedladdning en vecka innan portotabellen börjar att gälla. Maskinen behöver även med jämna mellanrum ladda upp data till laddningscentret. Maskinen meddelar när detta behöver göras.

När det är dags att ansluta visar displayen “Anslutning krävs”, alternativt “Datauppladdning krävs” eller “Inspektionsdags”. Bekräfta genom att välja alternativet “Anslut nu”. Du kan även manuellt göra en uppdaterings-kontroll. Följ knapptryckningarna i följande punkt.

Tryck på knappen “Meny”, använd sedan granskningsknapparna ▲▼ för att rulla till “Ansl. Laddn.center”. Välj det alternativet. Nu visas alternativet “Upp & nedladdningar”, tryck på det alternativet. Nu ringer maskinen ut och gör en uppdateringskontroll.

OBS! I början av månaden är den tid då de flesta av frankeringsmaskinerna ska uppdateras. Det här kan orsaka fördröjning vid uppringning. Om processen tar mer än 10 minuter ska maskinen stängas av genom att koppla ur strömkabeln. Låt maskinen stå strömlös cirka 10 sekunder. Koppla in strömkabeln igen. Då startas maskinen automatiskt och återgår till displaymeddelandet “Anslutning krävs/Datauppladdning krävs”. Bekräfta genom att trycka på alternativet “Anslut nu”.

 • Prefixinställning:

OBS! Med extern linje avses det nummer som du måste slå för att få en kopplingston/nå extern linje. Oftast är numret “0”.

Var vänligt följ dessa steg:

 1. Tryck på knappen Meny en gång.

 2. Använd granskningsknapparna ▲▼ för att rulla till “Ansl. Laddn.center”. Välj det alternativet.

 3. Väl följande alternativ “Telefoninställning”.

 4. Välj nu “Prefix f ext. linje”.

 5. Displayen visar nu “Prefix för att komma ut på linjen”. Markören blinkar nu.

 6. Om du redan hade ett prefix inprogrammerat, var vänlig radera det. Om det är tomt på raden där markören blinkar, för in prefixet. Om prefixet består av flera siffror, börja med att knappa in den första siffran. Vänta några sekunder, för nu in nästa siffra.

 7. För att spara prefixet, tryck på den gröna Ja-knappen.

 8. Tryck på knappen Hem för att återgå till frankeringsläget.

 • Telefonnummer till laddningscenter:

  1. Tryck Meny

  2. Använd granskningsknapparna ▲▼ för att rulla till “Ansl. Laddn.center”. Välj det alternativet.

  3. Väl följande alternativ “Telefoninställning”.

  4. Välj nu “Ändra PbP-nummer”.

  5. Displayen anger “Ändra INTE dessa siffror utan anvisning från PB. Ändra? Ja eller Nej?” Bekräfta genom att trycka på den gröna Ja-knappen.

  6. Displayen visar nu “Ange det nya TFN-numret”. Telefonnumret som ska vara inprogrammerat är: 0840309577. Det kan finnas bindestreck i telefonnumret, men det är bara utfyllnadstecken. Står det 0, följt av telefonnumret, så slår maskinen en nolla innan den ringer ut till laddningscentret. Dvs prefixet är inställt på 0.

  7. Bekräfta och spara telefonnumret genom att trycka på den gröna Ja-knappen. Maskinen återgår nu till “Telefoninställningar”.

  8. Tryck på knappen Hem för att återgå till frankeringsläget.

 • Krav på telefonlinjen:

Din telefonlinje måste uppfylla följande krav:

 1. Du ska använda en analog telefonlinje. 
  Vid behov kan kabeln tillfälligt anslutas till en faxmaskins uttag, om frankeringsmaskinen inte har ett eget uttag.

 2. Din telefonlinje måste stödja modemtjänster (V22-V34-protokoll).

 3. Laddningstelefonnumret 0840309577 får ej vara blockerat.

 4. Du kan inte använda en IP-telefonlinje (internetbaserad telefoni).


OBS! Om du använder en digital anslutning (IP-telefoni) kan en analog omvandlare hjälpa dig att upprätta eller förbättra anslutningen.

Kontakta oss för mer information

Konto
  • Aktivera/Deaktivera kontofördelning:

  OBS! Den här funktionen är inte standard för din maskin.
  Men den kan implementeras på begäran innan leverans av maskinen, eller även i efterhand mot en funktionskostnad.

  Kontakta oss för mer information.

  Var vänligt följ dessa steg:

  1. Tryck på knappen Alternativ en gång.

  2. Använd knappen Nedåt för att rulla till “Aktivera/inaktivera”.

  3. Välj alternativet “Kontofördelning”.

  4. A) Välj alternativet “Ställ kontoförd.PÅ”. Står det (Just nu: PÅ) längst ned i displayen är funktionen redan aktiverad.
   B) Välj alternativet 
   “Ställ kontoförd.AV”. Står det (Just nu: AV) längst ned i displayen är funktionen redan inaktiverad.

  5. Välj ”Standardkonto”

  6. Färdigt!

  • Skapa ett konto:

  OBS! Kontofördelningen måste vara aktiverad för att kunna skapa ett konto.

  Var vänligt följ dessa steg:

  1. Utgå ifrån hemskärmen. Om kontofördelningen är aktiverad ska texten“Välj konto” synas i displayen. Tryck på “Välj konto”, knappen som displaymeddelandet pekar mot. Är ett konto redan valt kan det stå “KTO:”följt av kontonamnet.

  2. Välj alternativet “Skapa ett konto”. Nu får ni namnge kontot. Skriv genom att upprepa knapptryckningar på sifferknapparna. Exempelvis, för att skriva ett A trycker ni två gånger på knappen 2. För att skriva ett B trycker ni tre gånger på knappen 2.

  3. Är PIN-kod för konton aktiverat så får ni nu ange PIN-kod för kontot.

  4. Displayen anger “Konto skapat. Skapa ett nytt? (Ja eller Nej)?”.

  5. Önskar ni att skapa fler konton så bekräfta genom att trycka på den gröna Ja-knappen. Tryck annars på den röda Nej-knappen.

  6. Färdigt! Återgå till frankeringsläget genom att trycka på Hem-knappen.

  • Ändra kontonamn:

  OBS! Om ni har lagt in ett lösenordsskydd för ditt konto/dina konton kan denna beskrivning till viss del avvika.

  Var vänligt följ dessa steg:

  1. Utgå ifrån hemskärmen. Om kontofördelningen är aktiverad ska texten “Välj konto” synas i displayen. Tryck på “Välj konto”, knappen som displaymeddelandet pekar mot. Är ett konto redan valt kan det stå “KTO:”följt av kontonamnet.

  2. Använd granskningsknapparna ▲▼ för att rulla till “Ändra ett konto”. Tryck på det alternativet. Välj nu kontot som ni vill ändra.

  3. Välj nu alternativet “Ändra kontonamn”.Nu kan ni ändra kontonamn. Skriv genom att upprepa knapptryckningar på sifferknapparna.

  4. Exempelvis, för att skriva ett A trycker ni två gånger på knappen 2.

  5. För att skriva ett B trycker ni tre gånger på knappen 2.

  6. Spara genom att trycka på alternativet OK.

  7. Tryck på knappen Hem för att återgå till frankeringsläget.

  • Ta bort konto:

  OBS! När ett konto har raderats går det inte att återställa kontot med datan. Var vänligt följ dessa steg:

  1. Utgå ifrån hemskärmen. Om kontofördelningen är aktiverad ska texten “Välj konto” synas i displayen. Tryck på “Välj konto”, knappen som displaymeddelandet pekar mot. Är ett konto redan valt kan det stå “KTO:”följt av kontonamnet.

  2. Använd granskningsknapparna ▲▼ för att rulla till “Ta bort ett konto”. Tryck på det alternativet. Välj nu kontot som ni vill ta bort.

  3. Displayen anger “Säker på att du vill radera konto: (Ja eller Nej)?”. Bekräfta genom att trycka på den gröna Ja-knappen.

  4. Tryck på knappen Hem för att återgå till frankeringsläget.

  • Print rapport:

  Var vänligt följ dessa steg:

  1. Tryck på knappen “Rapporter”.

  2. Välj alternativet “Utskrivbar rapport”.

  3. Välj alternativet “Kontorapp. Ett konto” eller “Kontosummering” för flera konton.

  4. Välj nu kontot/konton ni vill skriva ut en rapport för.

  5. Displayen visar “För in kuvert eller tejpremsa för utskrift av rapport”.

  6. För in ett kuvert eller tejpremsa så kommer maskinen att skriva ut rapporten.

  7. Tryck på knappen Hem för att återgå till frankeringsläget.

  • Nolla-konton – ett eller flera:

  Ett: Obs! När ett konto har nollställts går det inte att återställa datan.
  Var vänligt följ dessa steg:

  1. Utgå ifrån hemskärmen. Om kontofördelningen är aktiverad ska texten “Välj konto” synas i displayen. Tryck på “Välj konto”, knappen som displaymeddelandet pekar mot.

  2. Använd granskningsknapparna ▲▼ för att rulla till “Nolla ett konto”

  3. Välj nu kontot som ni vill nolla. 

  4. Bekräfta genom att trycka på den gröna Ja-knappen. 

  5. Vill ni nollställa ytterligare ett konto, repetera föregående steg. Annars, tryck på knappen Hem för att återgå till frankeringsläget.

  Flera: OBS! När ett konto har nollställts går det inte att återställa datan.

  Var vänligt följ dessa steg:

  1. Utgå ifrån hemskärmen. Om kontofördelningen är aktiverad ska texten “Välj konto” synas i displayen. Tryck på “Välj konto”, knappen som displaymeddelandet pekar mot.

  2. Använd granskningsknapparna ▲▼ för att rulla till “Nolla alla konton”.  Bekräfta genom att trycka på den gröna Ja-knappen.

  3. Tryck på knappen Hem för att återgå till frankeringsläget.

  • Aktivera PIN-kod för konton:

  Aktivera PIN-kod för konton:

  1. Utgå ifrån hemskärmen. 
   Om kontofördelningen är aktiverad ska texten 
   “Välj konto” synas i displayen. Är ett konto redan valt kan det stå “KTO: “ följt av kontonamnet. Tryck på det alternativet, knappen som displaymeddelandet pekar mot.

  2. Använd knappen Nedåt för att rulla till “PIN-kod Konto”. Välj det alternativet.

  3. Välj alternativet “Ställ PIN-kod. PÅ”. Står det (Just nu: PÅ) längst ned i displayen är funktionen redan aktiverad.

  Ställ in PIN-kod för konton:

  1. Utgå ifrån hemskärmen. Om kontofördelningen är aktiverad ska texten “Välj konto” synas i displayen. Är ett konto redan valt kan det stå “KTO:”följt av kontonamnet. Tryck på det alternativet, knappen som displaymeddelandet pekar mot.

  2. Använd knappen Nedåt för att rulla till “Ändra ett konto”. Välj det alternativet.

  3. Välj konto som ni vill ställa in PIN-kod för.

  4. Välj alternativet “Ändra konto PIN-kod”.

  5. Ni får nu ange en fyr-siffrig pinkod för kontot. Tryck på alternativet fortsätt.

  6. Displayen anger “Bekräfta PIN-kod konto”. Repetera PIN-koden för att bekräfta. Tryck sedan på alternativet OK.

Våg
 • Nollställning av våg:

OBS! Kontrollera så att ingenting ligger på vågen.

Var vänligt följ dessa steg:

 1. Utgå ifrån hem-skärmen. 
  Välj alternativet i skärmen som visas som 
  “Våg: 0 g”.

 2. Nu kommer ni till Vågalternativ. Välj alternativet “Nollställ vågen”.

 3. Vågen nollställs och bör nu visa rätt vikt.

 • Koppla ur vågen och starta om systemet:

Vid vågproblem och då vågen fortsätter att fungera bristfälligt efter nollställning, pröva detta.


Var vänligt följ dessa steg:

 1. Stäng av maskinen genom att koppla ur strömkabeln.

 2. Lyft ur vågen ur sin anslutning ovanpå maskinen och ställ den temporärt åt sidan. Lyft av vågplattan ifrån vågen. Blås nu rent vid anslutningen där vågen ansluter gentemot maskinen.

 3. Lyft nu själva vågenheten utan vågplattan och anslut den till maskinen. Ta tag i kanterna och tryck vågen försiktigt nedåt om den inte riktigt verkar hamna på plats. Anslut vågplattan till vågen. 

 4. Koppla in strömkabeln igen. Nu ska maskinen starta upp automatiskt.

 • Manuell vikt:

Visar maskinen meddelandet “Man. VT” istället för “Våg: 0 g” så känner maskinen inte av vågen.

Pröva steget med att koppla ur vågen och starta om systemet. 

Kliche
   • Hämta:

   OBS! Använd din vanliga anslutning för att hämta din kliché.

   Var vänligt följ dessa steg:

   1. Tryck en gång på Meny-knappen.

   2. Använd granskningsknapparna ▲▼ för att rulla till “Ansluta till Pitney Bowes?”.

   3. Bekräfta genom att trycka på Enter/Ja.

   4. Följande displaymeddelanden visas i följd: “Ringer, Ansluter, Preparerar, Uppdatering krävs – Vänta”.

   5. Bekräfta genom att trycka på Enter/Ja.

   6. Följande displaymeddelanden visas i följd, exempel: “Fil 1 av 3 0 %” (procentandelarna räknas upp), “Klar, vänta”“Preparerar, vänta”“Grafik installerad”.

   7. Bekräfta genom att trycka på Enter/Ja.

   • Att välja:

   Var vänligt följ dessa steg:

   1. Utgå ifrån hemskärmen. 
    Använd sedan Pil nedåt-knappen
    en gång för att rulla nedåt till alternativet “Rekl: Ingen”. Tryck på det alternativet.

   2. Välj därefter alternativet “Välj reklamtryck”.

   3. Använd granskningsknapparna ▲▼ för att rulla tills din logotyp dyker upp i displayen. Den kan vara en företagslogotyp eller en returadress.Du kan även erbjudas logotyper per säsong. Namnet på logotypen är oftast ert företagsnamn, säsongsbetonat eller skrivet med ordernummer.

   • Spara:

   OBS! Du måste välja din logotyp samt försändelseslag innan du kan spara. Att spara innebär att din logo/text finns sparad med i grundinställningen. Du behöver alltså inte välja den innan varje tillfälle du ska frankera. 

   Var vänligt följ dessa steg:

   1. Tryck på knappen “Arbetsprogram” en gång.

   2. Välj alternativet “Def. grundinställn.”.

   3. Displayen visar “Är alla aktuella värden korrekta?”. Bekräfta genom att välja alternativet “JA: Spara arb.pgm”

   4. Displayen visar nu “Vänta…”. 

   5. Nu får ni fram ett bekräftelsemeddelande “Arbetsprogram 0 -Grundinställn. skapad”. Tryck därefter på alternativet “Fortsätt”.

   • Skriva ut testtryck för kliché:

   Var vänligt följ dessa steg:

   1. Tryck på knappen “Utskriftsmeny” en gång.

   2. Välj därefter alternativet “Endast reklam”. Displayen visar “Skriv enb rekl.”följt av reklamtrycket som kommer  att skrivas ut. För att ändra reklamtryck, tryck på det alternativet i displayen – det reklamtrycket som är förvalt.

   3. ryck nu på alternativet “Välj reklamtryck”.

   4. Väl önskvärd logotyp.

   5. För in ett kuvert eller en tejpremsa. Reklamtrycket skrivs nu ut.

   6. När du är färdig, tryck på alternativet “Lämna endast reklam” i displayen.

Textmeddelande
  • Skapa:

  OBS! Den här funktionen är inte standard för din maskin. Men den kan implementeras på begäran innan leverans av maskinen, eller även i efterhand mot en funktionskostnad. Den gör det möjligt för dig att skriva ut valfri text utöver frankering. Du kan skriva i en extra valfri text, avsändaradress, eller liknande. Texten hamnar till vänster om frankeringstrycket.

  Var vänligt följ dessa steg:

  1. Utgå ifrån hem-skärmen. Använd granskningsknapparna ▲▼ för att rulla till “Text: Ingen”. Välj det alternativet.

  2. Välj följande alternativ “Skapa textmedd.”.

  3. Displayen anger “Du måste följa reglerna för reklam. Läs bruksanvisningen”. Tryck på alternativet Acceptera.

  4. Displayen anger “Textmeddelanden består av 5 rader om 20 tecken”. Tryck på alternativet Börja.

  5. Nu får ni ange textmeddelande för rad 1.

  6. Skriv textmeddelande genom att repetera knapptryckningar på siffertangenterna. Om ni trycker två gånger på siffran 2 så får ni bokstaven A. Trycker ni tre gånger på siffran 2 så får ni bokstaven B. Ovanför siffertangenterna visas bokstäverna som kan nås genom knappen. För att få första bokstaven trycker ni två gånger på siffertangenten, för att få andra bokstaven trycker ni tre gånger, osv.

  7. När ni är färdig med textmeddelande för rad 1, tryck på alternativet “Ange och forts.” om ni önskar att fortsätta med att skriva på rad 2. Önskar ni bara att ha text på en rad, tryck på alternativet Klart.

  8. Displayen anger “Ange namn för att spara textmedd:”. Ange namn, tryck därefter på alternativet OK.

  9. Ni får nu ett bekräftelsemeddelande på att textmeddelandet är skapat. Önskar ni att skapa ett nytt textmeddelande, tryck på alternativet Skapa nytt textmeddel. I annat fall, välj alternativet Avsluta.

  • Radera:

  Var vänligt följ dessa steg:

  1. Utgå ifrån hem-skärmen. Använd granskningsknapparna ▲▼ för att rulla till “Text: Ingen”. Välj det alternativet.

  2. Välj följande alternativ “Ta bort textmedd.”.

  3. Använd granskningsknapparna ▲▼ för att rulla till textmeddelandet ni vill ta bort. Tryck på textmeddelandet. Bekräfta raderingen genom att trycka på den gröna Ja-knappen.

  4. Displayen visar nu “Vänta…”.

  5. Maskinen återgår till textmeddelande-skärmen. Tryck på knappen Hem för att återgå till frankeringsläget.

  • Välja:

  OBS! Du kan enbart skriva ut en extra text-fil åt gången. 
  I en text-fil har du 5 rader med text att disponera. Utöver detta går det inte att använda flera textmeddelanden samtidigt.

  Var vänligt följ dessa steg:

  1. Utgå ifrån hem-skärmen. Använd granskningsknapparna ▲▼ för att rulla till “Text: Ingen”. Välj det alternativet.

  2. Tryck på alternativet “Välj textmeddelande”.

  3. Använd granskningsknapparna ▲▼ för att rulla till textmeddelandet ni vill välja. Tryck på textmeddelandet ni önskar att få med i frankeringstrycket.

GRUNDINSTÄLLNING
   • Grundinställning:

   OBS! Grundinställningen är det förvalda portot som automatiskt laddas när ni slår på strömmen. 
   Ni kan själva ändra grundinställningen till det försändelseslaget ni prefererar. Det som sparas är själva försändelseslaget, till exempel förstaklassförsändelse inlämning brevlåda. 
   Det binds inte till någon speciell vikt, utan utgår ifrån vikten 0. Vänligen notera att ni även behöver välja reklamlogo eller reklamtext innan ni sparar grundinställningen om ni vill att den skall sparas i grundinställningen.

   Var vänligt följ dessa steg:

   1. Tryck på knappen Arbetsprogram en gång.

   2. Välj alternativet “Def. grundinställn.”.

   3. Displayen visar “Är alla aktuella värden korrekta?”. Bekräfta genom att välja alternativet “JA: Spara arb.pgm”.

   4. Displayen visar nu “Vänta…”.

   5. Nu får ni fram ett bekräftelsemeddelande “Arbetsprogram 0 -Grundinställn. skapad”. Tryck därefter på alternativet “Fortsätt”.

   6. Maskinen återgår till arbetsprogram-skärmen. Tryck på knappen Hem för att återgå till frankeringsläget.

   • Skapa nytt arbetsprogram:

   Var vänligt följ dessa steg:

   1. Tryck på knappen Arbetsprogram en gång.

   2. Välj alternativet “Def. nytt arb.pgm”.

   3. Displayen anger “Är alla aktuella värden korrekta?”. Bekräfta genom att välja alternativet “JA: Spara arb.pgm”.

   4. Displayen anger “Arbetsprogramnamn: Ange namn”, följt av en blinkande markör.

   5. Skriv namn på arbetsprogrammet genom att repetera knapptryckningar på siffertangenterna. Om ni trycker två gånger på siffran 2 så får ni bokstaven A. Trycker ni tre gånger på siffran 2 så får ni bokstaven B. Ovanför siffertangenterna visas bokstäverna som kan nås genom knappen. För att få första bokstaven trycker ni två gånger på siffertangenten, för att få andra bokstaven trycker ni tre gånger, osv.

   6. Tryck på OK för att bekräfta och spara.

   7. Displayen visar nu “Vänta…”.

   8. Nu får ni fram ett bekräftelsemeddelande på att arbetsprogrammet har skapats. Tryck därefter på alternativet “Fortsätt”.

   9. Återgå till hem-skärmen genom att trycka på knappen Hem.

   10. Skapat arbetsprogram nås via knappen Arbetsprogram och sedan valet Välj arbetsprogram.

   • Radera Arbetsprogram:

   Var vänligt följ dessa steg:

   1. Tryck på knappen “Arbetsprogram” en gång.

   2. Använd knappen Pil nedåt för att rulla till “Ta bort arb.pgm”. Välj det alternativet.

   3. Använd granskningsknapparna ▲▼ för att rulla till arbetsprogrammet ni vill radera.

   4. Välj arbetsprogrammet.

   5. Displayen anger “Säkert att du vill radera arbetsprogram (Ja eller Nej)?”Bekräfta genom att trycka på den gröna Ja-knappen.

   6. Displayen anger nu “Vänta…”.

   7. Nu får ni fram ett bekräftelsemeddelande på att arbetsprogrammet har raderats. Tryck därefter på alternativet “Fortsätt”.

   8.  Återgå till hem-skärmen genom att trycka på knappen Hem.

BYTE AV FÄRGPATRON
 1. Var vänligt följ dessa steg:

  1. Öppna kåpan på ovansidan av maskinen. Den öppningsbara kåpan som sitter mellan displayen och vågen.

  2. Displayen anger “Toppkåpa öppen”. Tryck på alternativet “Byt färgpatron”.

  3. För att låsa upp färgpatronen, för det gröna låsnings-reglaget till höger. Hela låsningsarmen ska nu gå att föra i högerläge. 

  4. Lyft ur den gamla färgpatronen.

  5. Packa upp den nya färgpatronen ur förpackningen. Obs! Viktigt är att ni tar bort skyddsflärpen som sitter på undersidan av färgpatronen. Annars kommer färgen inte att kunna pumpas genom munstycket. 

  6. Stoppa in den nya färgpatronen på samma sätt som den gamla satt i hållaren. För nu låsningsarmen nedåt. För den gröna låsningsarmen försiktigt till höger så bör den sedan snäppa till och hamna i plats. 

  7. Stäng kåpan. Sätt tilbaka vågen. Färdigt!