Azolver Sverige

Vår miljö är viktigt för oss alla och Azolver Sverige
ska aktivt verka för att skydda och bidra till en bättre miljö
.

Vår verksamhet ska präglas av ett medvetet och organiserat kvalitetsarbete där vi arbetar med att ständigt förbättra vår kvalitetsledningssystem och vårt miljöledningssystem samt våra produkter och tjänster.  

Vi är certifierade enligt ledningssystemstandarden för kvalitet ISO 9001:2015 och miljö ISO 14001:2015.


Här finner du vår kvalitetspolicy. 

Här finner du vår miljöpolicy. 

Här finner du vårt certifikat för ISO 9001:2015

Här finner du vårt certifikat för ISO 14001:2015